Pomôcky pre štúdium
Lucifer
predchádzajúce ďalej

Lucifer

Toto meno znamená „Žiarivý“ alebo „Svetlonosič“. Je tiež známy ako Syn rána. Lucifer bol duchovným synom Nebeského Otca a v predsmrteľnom živote viedol vzburu. Meno Lucifer sa objavuje v Biblii iba raz (Iz. 14:12). Zjavenie neskorších dní poskytuje viac podrobností o Luciferovom páde (NaZ 76:25–29).