Pomôcky pre štúdium
Prenesené bytosti
predchádzajúce ďalej

Prenesené bytosti

Osoby, ktoré sú premenené, takže až do svojho vzkriesenia do nesmrteľnosti nezakúsia bolesť ani smrť.