Pomôcky pre štúdium
Bdieť, strážnici
predchádzajúce ďalej

Bdieť, strážnici

Byť ostražitý, mať sa na pozore. Osoba, ktorá je bdelá a poslušná, je ochotná a pripravená. Strážnici sú vedúci, ktorí sú povolaní Pánovými zástupcami, aby mali určité zodpovednosti za blaho druhých. Tí, ktorí sú povolaní ako vedúci, majú zvláštnu zodpovednosť, aby tiež boli strážnikmi pre zvyšok sveta.