Pomôcky pre štúdium
Chudobní
predchádzajúce ďalej

Chudobní

Chudobní sa v písmach môže vzťahovať na 1) ľudí, ktorí sú bez potrebného hmotného majetku, ako sú potraviny, oblečenie alebo prístrešie, alebo 2) ľudí, ktorí sú pokorní a bez pýchy.

Chudobní vo vzťahu k hmotnému majetku

Chudobní duchom