Pomôcky pre štúdium
Postiť sa, pôst


Postiť sa, pôst

Dobrovoľné zdržanie sa jedla alebo pitia, ktorého cieľom je priblížiť sa viac k Pánovi a žiadať Jeho požehnania. Keď sa jednotlivci a skupiny postia, majú sa tiež modliť, aby pochopili Božiu vôľu a rozvinuli väčšiu duchovnú silu. Praví veriaci vždy praktizovali pôst.

V dnešnej Cirkvi je každý mesiac jeden sabatný deň vyhradený pôstu. Počas tejto doby členovia Cirkvi dvadsaťštyri hodín neprijímajú jedlo a vodu. Potom venujú Cirkvi peniaze, ktoré by utratili za potraviny na tieto jedlá. Tieto peniaze sa nazývajú pôstna obeť. Cirkev používa pôstne obete, aby pomáhala chudobným a núdznym.