Pomôcky pre štúdium
Prikázania Božie
predchádzajúce ďalej

Prikázania Božie

Zákony a požiadavky, ktoré Boh dáva ľudstvu, buď jednotlivo alebo ako celku. Zachovávanie prikázaní prinesie poslušným požehnania Pána (NaZ 130:21).