Pomôcky pre štúdium
Radosť


Radosť

Stav veľkého šťastia vyplývajúci zo spravodlivého žitia. Mať radosť je cieľom smrteľného života pre všetkých ľudí (2. Nefi 2:22–25). Plná radosť prichádza iba skrze Ježiša Krista (Ján 15:11; NaZ 93:33–34; 101:36).