Pomôcky pre štúdium
Krádež, kradnúť
predchádzajúce ďalej

Krádež, kradnúť

Vziať niečo druhému nečestne alebo nezákonne. Pán vždy prikazoval Svojim deťom, aby nekradli (Ex. 20:15; Mat. 19:18; 2. Nefi 26:32; Mos. 13:22; NaZ 59:6).