Pomôcky pre štúdium
Učiť, učiteľ


Učiť, učiteľ

Dať druhým poznanie, obzvlášť o pravdách evanjelia, a viesť ich k spravodlivosti. Tí, ktorí učia evanjelium, majú byť vedení Duchom. Všetci rodičia sú učitelia v rámci svojej vlastnej rodiny. Svätí majú vyhľadávať ponaučenie od Pána a od Jeho vedúcich a majú byť ochotní ho prijať.

Učenie s Duchom