Pomôcky pre štúdium
Slabosť
predchádzajúce ďalej

Slabosť

Stav, kedy sa počas smrteľnej existencie nedostáva schopností, sily alebo zručností. Slabosť je stav bytia. Všetci ľudia sú slabí a iba Božou milosťou dostávajú moc činiť spravodlivé skutky (Jákob 4:6–7). Táto slabosť sa čiastočne prejavuje v individuálnych slabostiach alebo nedostatkoch, ktoré má každá osoba.