Pomôcky pre štúdium
Tajomstvá Božie
predchádzajúce ďalej

Tajomstvá Božie

Tajomstvá Božie sú duchovné pravdy poznávané iba skrze zjavenie. Boh zjavuje svoje tajomstvá tým, ktorí poslúchajú evanjelium. Niektoré z Božích tajomstiev ešte budú zjavené.