Pomôcky pre štúdium
Prenasledovať, prenasledovanie
predchádzajúce ďalej

Prenasledovať, prenasledovanie

Spôsobiť úzkosť alebo bolesť druhým pre ich vieru alebo spoločenské postavenie; týrať alebo utláčať.