Pomôcky pre štúdium
Izmael, svokor Nefiho
predchádzajúce ďalej

Izmael, svokor Nefiho

Muž v Knihe Mormonovej, ktorý sa so svojou rodinou pripojil k Lechího rodine na ich ceste do zasľúbenej krajiny.