Pomôcky pre štúdium
Korihor
predchádzajúce ďalej

Korihor

Antikrist v Knihe Mormonovej, ktorý žiadal znamenia ako dôkaz Božej moci; Pán spôsobil, že Korihor onemel (Alma 30:6–60).