Pomôcky pre štúdium
Rada v nebi
predchádzajúce ďalej

Rada v nebi

Udalosť v predsmrteľnom živote, keď Otec predložil Svoj plán Svojim duchovným deťom, ktoré mali prísť na túto zem.