Pomôcky pre štúdium
Telestiálna sláva
predchádzajúce ďalej

Telestiálna sláva

Najnižší z troch stupňov slávy, v ktorých budú ľudia prebývať po poslednom súde.