Pomôcky pre štúdium
Anjeli
predchádzajúce ďalej

Anjeli

V nebi sú dva druhy bytostí, ktoré sa nazývajú anjeli: tí, ktorí sú duchovia, a tí, ktorí majú telá z mäsa a kostí. Anjeli, ktorí sú duchovia, ešte neobdržali telo z mäsa a kostí, alebo to sú duchovia, ktorí kedysi mali smrteľné telo a očakávajú vzkriesenie. Anjeli, ktorí majú telo z masa a kostí, boli buď vzkriesení z mŕtvych alebo prenesení.

V písmach je veľa odkazov na prácu anjelov. Anjeli niekedy hovoria hlasom hromu, keď odovzdávajú Božie posolstvá (Mos. 27:11–16). Spravodliví smrteľní ľudia môžu byť tiež nazývaní anjelmi (PJS, Gen. 19:15 [Príloha]). Niektorí anjeli slúžia pri tróne Božom v nebi (Alma 36:22).

Písma tiež hovoria o diablových anjeloch. To sú tí duchovia, ktorí nasledovali Lucifera a boli v predsmrteľnom živote vyvrhnutí z Božej prítomnosti a zvrhnutí na zem (Zjav. 12:1–9; 2. Nefi 9:9, 16; NaZ 29:36–37).