Pomôcky pre štúdium
Služba
predchádzajúce ďalej

Služba

Poskytnutá starostlivosť alebo vykonaná práca pre dobro Boha a druhých. Keď slúžime druhým, slúžime tiež Bohu.