Pomôcky pre štúdium
Spása pre mŕtvych
predchádzajúce ďalej

Spása pre mŕtvych

Príležitosť pre tých, ktorí zomreli bez toho, aby prijali spásne obrady evanjelia, získať tieto obrady tak, že ich za nich vykonajú v chráme spôsobilí žijúci členovia Cirkvi. Mŕtvi sú učení evanjelium v duchovnom svete a môžu prijať tieto obrady vykonané za nich v smrteľnosti.

Verní členovia Cirkvi bádajú v rodinnej histórii a pripravujú ju, aby zaistili mená a dátumy narodenia predkov, aby tak za nich mohli byť vykonané spásne obrady.