Pomôcky pre štúdium
Galilea
predchádzajúce ďalej

Galilea

V dávnych dobách aj v súčasnej dobe najsevernejší okres Izraela rozkladajúci sa na západe rieky Jordán a Galilejského mora. Galilea je asi deväťdesiatsedem kilometrov dlhá a štyridsaťosem kilometrov široká. V dávnych dobách patrili v Galilei niektoré časti krajiny k najlepším a niektoré mestá patrili k najrušnejším v Izraeli. Dôležité cesty vedúce do Damasku, Egypta a východného Izraela prechádzali Galileou. Jej vynikajúce podnebie a úrodná pôda dávala veľkú úrodu olív, pšenice, jačmeňa a hrozna. Rybolov pri Galilejskom mori zaisťoval objemný vývozný obchod a bol veľkým zdrojom bohatstva. Spasiteľ strávil v Galilei veľa Svojho času.

Galilejské more

Galilejské more sa nachádza v severnom Izraeli. V Starom zákone sa tiež nazývalo Genezaretské more a v Novom zákone jazero Genezaretské alebo Tiberiadské. Ježiš tam učil niekoľko kázaní (Mat. 13:2). More má tvar hrušky a je 20 kilometrov dlhé a v najširšom mieste je 12 kilometrov široké. Leží 207 metrov pod hladinou mora, čo často spôsobuje, že okolitý vzduch je dosť horúci. Studený vzduch sa ženie dole z kopcov a jeho stretnutie s horúcim vzduchom nad vodou často spôsobuje náhle búrky (Luk. 8:22–24).