Pomôcky pre štúdium
Klam, klamať
predchádzajúce ďalej

Klam, klamať

V písmach klamať znamená spôsobiť, aby niekto veril niečomu, čo nie je pravda.