Pomôcky pre štúdium
Numeri
predchádzajúce ďalej

Numeri

Štvrtá kniha v Starom zákone. Knihu Numeri napísal Mojžiš. Kniha Numeri hovorí príbeh o ceste Izraela od hory Sinaj k rovinám Moábska na hranice Kanaánu. Jedna z dôležitých lekcií, ktorú učí je, že Boží ľud musí kráčať s vierou, dôverujúc Jeho sľubom, ak si prajú postupovať úspešne. Hovorí o Božom trestaní Izraela za neposlušnosť a poskytuje informácie o izraelitských zákonoch. Názov knihy je odvodený od dôležitej časti týkajúcej sa počtu ľudí pri ich sčítaní (Num. 1–2; 26).

Kapitoly 1–10 hovoria o príprave Izraelitov na odchod zo Sinaja. Kapitoly 11–14 opisujú samotný pochod, vyslanie vyzvedačov do Kanaánu a to, ako Izraeliti odmietli vstúpiť do zasľúbenej krajiny. Kapitoly 15–19 uvádzajú rôzne zákony a dejinné udalosti. Kapitoly 20–36 sú dejinami posledného roku ľudí v pustatine.