Pomôcky pre štúdium
Samson
predchádzajúce ďalej

Samson

V Starom zákone dvanásty „sudca“ Izraela. Bol známy veľkou fyzickou silou, ale nebol múdrym v niektorých morálnych rozhodnutiach a činoch (Sud. 13:24–16:31).