Pomôcky pre štúdium
Nový zákon
predchádzajúce ďalej

Nový zákon

Zbierka inšpirovaných spisov (pôvodne v gréčtine) o živote a službe Ježiša Krista, apoštolov a ďalších nasledovníkov Ježiša Krista. Nový zákon sa všeobecne rozdeľuje na Evanjeliá, Skutky apoštolov, Pavlove listy, všeobecné listy a knihu Zjavenia.

Štyri Evanjeliá – knihy Matúš, Marek, Lukáš a Ján – sú správami o živote Krista. Kniha Skutky zaznamenáva dejiny Cirkvi a apoštolov, obzvlášť Pavlove misionárske cesty, po Kristovej smrti. Pavlove listy poskytujú pokyny cirkevným vedúcim a členom. Ďalšie listy boli napísané ďalšími apoštolmi a poskytujú doplňujúce rady prvým Svätým. Kniha Zjavenie, ktorú napísal apoštol Ján, obsahuje väčšinou proroctvá týkajúce sa posledných dní.