Pomôcky pre štúdium
Zenóš
predchádzajúce ďalej

Zenóš

Prorok Izraela v starozákonných dobách, ktorého proroctvá o Kristovom poslaní sa nachádzajú iba v Knihe Mormonovej.