Pomôcky pre štúdium
Dar jazykov
predchádzajúce ďalej

Dar jazykov

Dar Ducha Svätého, ktorý umožňuje inšpirovaným jednotlivcom hovoriť neznámymi jazykmi, rozumieť im alebo ich vykladať. Veríme v dar jazykov (ČV 1:7).