Pomôcky pre štúdium
Smith, Hyrum
predchádzajúce ďalej

Smith, Hyrum

Starší brat a verný spoločník Josepha Smitha. Hyrum sa narodil 9. februára 1800. Slúžil v cirkevnom predsedníctve ako Josephov asistent, bol tiež druhým patriarchom Cirkvi. 27. júna 1844 sa stal spolu s Josephom mučeníkom vo väzení v Carthage.