Pomôcky pre štúdium
Špina, špinavosť
predchádzajúce ďalej

Špina, špinavosť

Duchovná nečistota následkom vedomej neposlušnosti Boha.