Pomôcky pre štúdium
Zlaté dosky
predchádzajúce ďalej

Zlaté dosky

Záznam písaný na zlatých doskách. Hovorí o dejinách dvoch veľkých civilizácií na amerických kontinentoch. Joseph Smith preložil a vydal časť týchto dosiek. Tento preklad sa nazýva Kniha Mormonova. (Pre viac informácií, pozri „Úvod“ a „Svedectvo proroka Josepha Smitha“ na začiatku Knihy Mormonovej.)