Pomôcky pre štúdium
Sinaj, hora
predchádzajúce ďalej

Sinaj, hora

Hora na Sinajskom polostrove, v ktorej blízkosti táborili tri mesiace Mojžiš a Izraeliti po svojom exode z Egypta; nazýva sa tiež hora Chóreb (Ex. 3:1). Tu dal Boh Mojžišovi Svoj zákon pre dom Izraela; bol tu tiež postavený svätostánok (Ex. 19:2; 20:18; 24:12; 32:15).