Pomôcky pre štúdium
Tajné spolky
predchádzajúce ďalej


Tajné spolky

Organizácia ľudí, ktorá je spoločne zaviazaná prísahami uskutočňovať zlé zámery tejto skupiny.