Pomôcky pre štúdium
Vina
predchádzajúce ďalej

Vina

Stav človeka, ktorý urobil niečo nesprávne, alebo pocity ľútosti a zármutku, ktoré majú sprevádzať hriech.