Pomôcky pre štúdium
Cesta
predchádzajúce ďalej

Cesta

Cesta alebo smer, ktorý človek nasleduje. Ježiš povedal, že On je cesta (Ján 14:4–6).