Pomôcky pre štúdium
Spravodlivý, spravodlivosť
predchádzajúce ďalej

Spravodlivý, spravodlivosť

Byť spravodlivým, svätým, cnostným, priamym; poslúchať Božie príkazy; vyhýbať sa hriechu.