Pomôcky pre štúdium
Svedkovia Knihy Mormonovej
predchádzajúce ďalej

Svedkovia Knihy Mormonovej

Pán prikázal okrem Proroka Josepha Smitha aj ďalším, aby vydali svedectvo o božskosti Knihy Mormonovej (NaZ 17; 128:20). Pozri svedectvo týchto svedkov v „Úvode“ na začiatku Knihy Mormonovej.