Pomôcky pre štúdium
Červené more
predchádzajúce ďalej

Červené more

More medzi Egyptom a Arábiou. Jeho dva severné zálivy tvoria pobrežnú čiaru Sinajského polostrova. Pán Červené more zázračne rozdelil, takže Izraeliti pod Mojžišovým vedením mohli cezeň prejsť po suchej zemi (Ex. 14:13–31; Žid. 11:29). Rozdelenie mora Mojžišom je potvrdené v zjavení neskorších dní (1. Nefi 4:2; Hel. 8:11; NaZ 8:3; Mojž. 1:25).