Pomôcky pre štúdium
Poslušnosť, poslušný, poslúchať
predchádzajúce ďalej

Poslušnosť, poslušný, poslúchať

Poslušnosť v duchovnom zmysle znamená činiť Božiu vôľu.