Pomôcky pre štúdium
Láska
predchádzajúce ďalej

Láska

Hlboká oddanosť a náklonnosť. Láska k Bohu zahŕňa oddanosť, uctievanie, úctu, jemnosť, milosrdenstvo, odpustenie, súcit, milosť, službu, vďačnosť, láskavosť. Najväčší príklad Božej lásky k Jeho deťom spočíva v nekonečnom uzmierení Ježiša Krista.