Pomôcky pre štúdium
Zásobáreň
predchádzajúce ďalej

Zásobáreň

Miesto, kde biskup prijíma, zachováva a rozdeľuje chudobným zasvätené obete Svätých neskorších dní. Zásobáreň môže byť veľká alebo malá, podľa toho ako si to žiadajú okolnosti. Verní Svätí venujú nadanie, schopnosti, hmotné veci a finančné prostriedky biskupovi, aby sa v čase potreby staral o chudobných. Zásobáreň teda môže obsahovať zoznam služieb, peňazí, potravín alebo ďalšieho tovaru. Biskup je splnomocnený pre zásobáreň a rozdeľuje tovar a služby podľa potreby a ako je vedený Duchom Pána (NaZ 42:29–36; 82:14–19).