Pomôcky pre štúdium
Trpezlivosť
predchádzajúce ďalej

Trpezlivosť

Pokojná vytrvalosť; schopnosť znášať strasť, urážku alebo ublíženie bež sťažovania sa alebo odplaty.