Pomôcky pre štúdium
Oficiálne prehlásenie 2
predchádzajúce ďalej

Oficiálne prehlásenie 2

Náukové prehlásenie ohľadom toho, kto môže byť držiteľom kňazstva Božieho, teraz vytlačené na posledných stránkach Náuky a zmlúv. Na počiatku júna 1978 zjavil Pán prezidentovi Spencerovi W. Kimballovi, že kňazstvo má byť dané všetkým spôsobilým mužským členom Cirkvi. Tým je kňazstvo dostupné všetkým spôsobilým mužom a chrámové požehnania sú dostupné všetkým spôsobilým členom, bez ohľadu na rasu a farbu pleti. 30. septembra 1978 bolo toto prehlásenie predložené na generálnej konferencii Cirkvi a bolo jednohlasne prijaté.