Pomôcky pre štúdium
Filištínci
predchádzajúce ďalej

Filištínci

Kmeň v Starom zákone, ktorý pôvodne pochádzal z Kaftóru (Am. 9:7) a pred Abrahámovou dobou obsadil úrodnú nížinu pri pobreží Stredozemného mora od Joppy po egyptskú púšť (Gen. 21:32). Po mnoho rokov boli medzi Filištíncami a Izraelitmi vojenské konflikty. Nakoniec sa Palestína, názov filištínskeho územia, stala bežným názvom pre celú Svätú zem.