Pomôcky pre štúdium
Ustanovenie
predchádzajúce ďalej

Ustanovenie

Byť vybraný a vysvätený pre sväté účely. Toto poverenie sa týka určitej služby v cirkevnej organizácii skrze kladenie rúk niekoho, kto má náležitú právomoc. Iba tí, ktorí predsedajú kňazskému kvóru, dostávajú kľúče, keď sú ustanovení. Ľudia, ktorí sú ustanovovaní do iného povolania, než je prezident kňazského kvóra, môžu obdržať kňazské požehnanie, ale s týmto požehnaním nie sú odovzdávané žiadne kľúče.