Pomôcky pre štúdium
Kázanie na hore (Reči na vrchu)
predchádzajúce ďalej

Kázanie na hore (Reči na vrchu)

Reč prednesená Pánom Ježišom Kristom k Jeho učeníkom, ktorých sa chystal vyslať na misiu (Mat. 5–7; Luk. 6:20–49). Pán predniesol toto kázanie krátko potom, čo povolal Dvanástich.

Kázanie je objasnené prekladom Biblie Josepha Smitha a podobným kázaním zaznamenaným v 3. Nefi 12–14, ktoré ukazujú, že dôležité časti kázania boli zo správy v Matúšovi stratené.