Pomôcky pre štúdium
Žena, ženy
predchádzajúce ďalej

Žena, ženy

Dospelá osoba ženského pohlavia, dcéra Božia. Výraz žena sa v písmach niekedy používa ako oslovenie pre vyjadrenie úcty (Ján 19:26; Alma 19:10).