Pomôcky pre štúdium
Krv


Krv

Dávnymi Izraelitmi a mnohými kultúrami v dnešnej dobe považovaná za sídlo života alebo životodarnú energiu celého tela. V starozákonnej dobe Pán zakázal Izraelu jesť krv ako potravu (Lev. 3:17; 7:26–27; 17:10–14).

Uzmierujúca moc obete bola v krvi, pretože krv bola považovaná za nevyhnutnú pre život. Obeť zvierat v Starom zákone bola symbolom veľkej obete, ktorú neskôr vykonal Ježiš Kristus (Lev. 17:11; Mojž. 5:5–7). Uzmierujúca krv Ježiša Krista očisťuje kajúcneho od hriechu (1. Ján. 1:7).