Pomôcky pre štúdium
Bartolomej
predchádzajúce ďalej

Bartolomej

V Novom zákone jeden z pôvodných dvanástich apoštolov Ježiša Krista (Mat. 10:2–4).