Pomôcky pre štúdium
Uzdraviť, uzdravenie
predchádzajúce ďalej

Uzdraviť, uzdravenie

Navrátiť znova do dobrého stavu alebo navrátiť zdravie, ako telesné tak duchovné. Písma obsahujú veľa príkladov zázračného uzdravenia Pánom a Jeho služobníkmi.