Pomôcky pre štúdium
Kanaán, Kanaánci
predchádzajúce ďalej

Kanaán, Kanaánci

V Starozákonnej dobe štvrtý syn Cháma (Gen. 9:22; 10:1, 6) a vnuk Nóacha. Kanaánsky sa týka niekoho z krajiny, kde pôvodne Kanaán žil, a tiež jeho potomkov. Kanaánci bolo tiež meno ľudu, ktorý zaľudnil nížinu pozdĺž stredomorského pobrežia Palestíny. Toto meno bolo niekedy používané pre opis neizraelských obyvateľov krajiny západne od Jordánu, ktorých Gréci nazývali Féničania.