Pomôcky pre štúdium
Zasvätiť, zákon zasvätenia
predchádzajúce ďalej

Zasvätiť, zákon zasvätenia

Zasvätiť, učiniť svätým alebo stať sa spravodlivým. Zákon zasvätenia je božská zásada, skrze ktorú muži a ženy dobrovoľne zasväcujú svoj čas, talenty a materiálne bohatstvo k založeniu a vybudovaniu Božieho kráľovstva.